بایگانی برچسب: احزاب پویا

جایگاه احزاب پویا در انتخابات

جعفر شکوریان

مردمسالاری و حاکمیت ملت و سپردن کار مردم به دست مردم یکی از مطالبات ملت ایران در انقلاب مشروطه، نهضت ملی ایران و انقلاب اسلامی سال ۵۷ بوده است. یکی از شرایط اولیه در یک کشور دارای دموکراسی وجود احزاب مختلف هستند، حزب های متنوع در جامعه با کارکردهای متعدد من جمله گسترش مشارکت سیاسی حضوری پرشور در انتــــخابات و مدیریــــت منازعات سیاسی تاثیر بسزایی دارند. حزب ها میتوانند با آگاهی دادن به بینش سیاسی افراد موجهای را معرفی کنند، پس برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی وکنترل و تحدید قدرت، ایجاد احزاب قانونی و قدرتمند لازم است.

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir