بایگانی برچسب: توسعه فرهنگ و سازندگی

توسعه فرهنگ و سازندگی

جعفر شکوریان

هیچ دلیلی ندارد که ما بگوییم ملت ایران موقعیت ویژهای دارد و خداوند تقدیری جدا از سایر ملتها برایش مقدر کرده است. اگر هم اکنون یک حرکت حساب شده، منظقی، واقع بینانه و جدی در مقابله با این وضع به عمل نیاید. هیچ دلیل مطمئنی وجود ندارد که در آینده توانایی جبران و عادی سازی وضعیت را داشته باشیم.

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir