بایگانی برچسب: جعفر شکوریان

پیوند با طبیعت

جعفر شکوریان

سیزدهمین روز از سال نو روز سیزده فروردین که درایران بنام روز طبیعت نامگذاری شده ومردم دراین روز با خانواده به دامن طبیعت ودشت وکوه وصحرا پناه میبرند و این روز را با شادمانی سپری کرده و به اصطلاح سیزده را بدر میکنند برهمه هم میهنان مبارکباد.

توضیحات بیشتر »

زندگی نو با نوروز نو

جعفر شکوریان

همواره در طول تاریخ، مردمان به جشن نوروز توجه میکردهاند. حوادث روزگار، اگرچه گهگاه آن را از شور و گرمی میانداخته، اما هرگز به فراموشی سپردن آن نینجامیده است. نوروز یکی از کهنترین جشنهای به جا مانده، از دوران باستان است. جشن نوروز از لحظه اعتدال بهاری آغاز میشود ،

توضیحات بیشتر »

علم و آگاهی

جعفر شکوریان

یکی از ارکان پیشرفت و توسعه هر کشوری، آموزش در حوزه های مختلف است.آگاهی از علم و دانش سر چشمه میگیرد و علم و دانش نیز از طریق آموزش انتقال مییابد و خود را با تبادل آرا و اندیشه صیقل داده و دامنه خود را گسترش میدهد.

توضیحات بیشتر »

مردم آذربایجان همیشه در صحنه

جعفر شکوریان

اگر تاریخ ۱۰۰ ساله کشور را ورق بزنیم، تبریز به عنوان کانون مبارزات اسلامی مطرح بوده است. آذربایجان در طول تاریخ ایران همواره نقش و اهمیت خاصی داشته است، چه در دوران پیش از اسلام و چه ایران دوران اسلامی، اما نقشی که آذربایجان در تاریخ معاصر ایران بر عهده داشته است بسیار مهم و قابل توجه است. با آغاز نهضت حضرت امام خمینی یک ارتباط آشکار میان دو شهر قم و تبریز به نظر می رسد. به عنوان نمونه همان روزی که مدرسه فیضیه قم به خاک و خون کشیده شد، مدرسه طالبیه تبریز نیز مورد هجوم نیروهای نظامی شاه واقع گردید. شهر تبریز در میان چند شهر مهم ایران در حرکتهای انقلابی از جایگاه ویژهای برخوردار است که تبلور عینی آن قیام شورانگیز ۲۹ بهمن است.

توضیحات بیشتر »

احزاب ابزار تجلی اراده ملت

جعفر شکوریان

ما امروز وامدار خون شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس هستیم و امانتی بزرگ برگردن ماست تا با دروغ، نفاق، فتنه و نفوذ مبارزه کنیم تا با ناامید کردن دشمنان داخلی و خارجی، ایران اسلامی را به جایگاه شایسته خود در منطقه و جهان برسانیم. در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اهمیت این روز بزرگ افزوده است. جهانیان ما را به نظاره نشسته اند و دشمنان از هر حربه ای برای تخریب نیروهای ارزشی و خدمتگزار استفاده میکنند و سعی برای حاکم کردن فضای یاس بر جامعه دارند و برای تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.

توضیحات بیشتر »

جهانگردی و رهبران سیاسی

جعفر شکوریان

توریسم با پدید آوردن تفاهم میان ملتها به پیشبرد و استواری صلح جهانی کمکهای شایستهای میکند. امروزه ارزش سیاسی جهانگری به صورت اصلی مسلم در آمده و اعتبار جهانی به خود گرفته است، جهانگردی و سیاست چنان با هم تلفیق یافتهاند که باید در صحنه سیاست جهانی هم آن را به حساب آورد. اثرات ناشی از این دو پدیده نیز اقتضا میکند که به این صنعت توجهی بیشتر و دقیقتر شود و باید نظم و انتظامی به آن داده شود که بتواند به گونه ابزاری موثر، تفاهم متقابل ملتها را فراهم نماید و از این راه به استواری صلح جهانی کمک کند. در صحنه روابط بین المللی، جهانگردی قادر به ابتکار عمل نیست ابتکار عمل در این مورد در دست نیروهای سیاسی است ولی اگر نیروهای سیاسی بخواهد در طریق صلح و دوستی گام بردارند. جهانگردی در این رابطه کمک موثری خواهد نمود.

توضیحات بیشتر »

جایگاه احزاب پویا در انتخابات

جعفر شکوریان

مردمسالاری و حاکمیت ملت و سپردن کار مردم به دست مردم یکی از مطالبات ملت ایران در انقلاب مشروطه، نهضت ملی ایران و انقلاب اسلامی سال ۵۷ بوده است. یکی از شرایط اولیه در یک کشور دارای دموکراسی وجود احزاب مختلف هستند، حزب های متنوع در جامعه با کارکردهای متعدد من جمله گسترش مشارکت سیاسی حضوری پرشور در انتــــخابات و مدیریــــت منازعات سیاسی تاثیر بسزایی دارند. حزب ها میتوانند با آگاهی دادن به بینش سیاسی افراد موجهای را معرفی کنند، پس برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی وکنترل و تحدید قدرت، ایجاد احزاب قانونی و قدرتمند لازم است.

توضیحات بیشتر »

نماینـده مـجلس وامدار نباشد

جعفر شکوریان

نماینده مجلس نباید خود را وامدار شخص یا جناح خاصی بداند، چرا که متاسفانه برخی از افراد و یا جناحها با کمک مالی به کاندیدای انتخابات مجلس آنها را به عامل خود تبدبل میکنند و در واقع کاندیدای مورد نظر، دیگر نماینده آحاد ملت نیست و تنها حامی منافع همان شخص یا جناح میشود. چیزی که اکنون نیز با کمال تاسف در مجلس شاهد برخی از این افراد هستیم. اما کسانی هم هستند که پایگاه مردمی داشته و خود را تنها متعلق به مردم و خدمتگذار آنها میدانند..

توضیحات بیشتر »

در صحنه نباشید شکست میخورید

جعفر شکوریان

چهار سال گذشت و دوباره تلاش و رقابت برای موفقیت در ماراتن نفس گیر انتخابات مجلس شورای اسلامی به منظور رسیدن به کرسی های بهارستان آرام آرام شروع شده است. تب و تاب انتخابات مجلس دهم نه تنها سیاستمداران و تریبون های رسمی و غیر رسمی جامعه را به تکاپو و اظهار نظر و تحلیل های متفاوت واداشته است

توضیحات بیشتر »

مشارکت در سرنوشت سیاسی

جعفر شکوریان

آنچه که مردم را به شرکت در حرکتهای مختلف اجتماعی، شرکت در انتخابات و در نهایت کمک به دولت ترغیب میکند میزان رشد و آگاهی است. حضــور مردم در صــحنه و مشارکت آنان در فعالیتهای ســـیاسی و اجتماعی مستلزم برخورداری از دانش سیاسی است. این دانش در نتیجه آموزش به دست میآید و طبیعی است که مدیریت سیاسی جامعه بیشترین بار مسئولیت را در این زمینه بر دوش دارد.

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir