بایگانی برچسب: وامدار نباشد

نماینـده مـجلس وامدار نباشد

جعفر شکوریان

نماینده مجلس نباید خود را وامدار شخص یا جناح خاصی بداند، چرا که متاسفانه برخی از افراد و یا جناحها با کمک مالی به کاندیدای انتخابات مجلس آنها را به عامل خود تبدبل میکنند و در واقع کاندیدای مورد نظر، دیگر نماینده آحاد ملت نیست و تنها حامی منافع همان شخص یا جناح میشود. چیزی که اکنون نیز با کمال تاسف در مجلس شاهد برخی از این افراد هستیم. اما کسانی هم هستند که پایگاه مردمی داشته و خود را تنها متعلق به مردم و خدمتگذار آنها میدانند..

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir