تبریز مادر رسانه ها

در تاریخ فرهنگی بشر، از ابتدا تاکنون، شاید پس از اختراع خط هیچ رویدادی به اهمیت اختراع چاپ نباشد. این اختراع همچون ضربه ای بود که در انبار نهانی را گشود وگنجینه های احتکار شده و پنهانی آن را در اختیار و در دسترس علاقمندان و همگان گذاشت. چاپ، فرو ریختن دیوارهای انحصار دانش و شکستن زندان اطلاعات بود. به قول مارتین لوتر، رهبر اصلاحگر کلیسای مسیحی، چاپ رهایی دوم نوع بشر بود.رهایی از جهل.

چاپ تا اندازه زیادی سرشت روندها و رویدادهای تاریخی را نیز تغییر داد، زیرا دانش و اطلاعی که تا آن زمان در ملکیت قشر محدودی از جامعه بود، روی کاغذ جمع و ثبت شد و در برابر دیدگان علاقمندان قرارگرفت.

چاپ این امکان را فراهم آورد که اندیشه ها با سرعت و به سهولت به میان آحاد مردم برده شود. همین تأثیر زیر و زیرساز بود که موجب شد اصطلاح « انقلاب دوم فرهنگی» تاریخ بشر را برای اختراع چاپ به کار ببرند.

این صنعت مادر رسانه ها برای نخستین بار در تبریز آغاز به کار کرد، چرا که این شهر از هر نظر برای تأسیس این صنعت، استحقاق لازم را دارا بود. تبریز علاوه بر سر راه بودن و نزدیگی به اروپا از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، اهمیتش بیشتر از پایتخت بود.

تأسیس چاپخانه، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران می باشد، چرا که پس از نصب اولین ماشین چاپ در تبریز بود که ایرانیان وارد دنیای تبادل گسترده اطلاعات و دانش گردیده و با مظاهر سیاسی و اجتماعی  و با حقوق اساسی خود آشنا گشتند. قدر مسلّم آن است که اشاعه و رواج یافتن آثار علمی، ادبی و فرهنگی به ویژه کتاب و روزنامه، مدیون ایجاد چاپخانه می باشد که مادر رسانه ها محسوب می شود. و اهمیت صنعت چاپ را به خوبی نشان می دهد.

اگر مروری به پیش از پیدایش صنعت چاپ داشته باشیم، به وضوح درخواهیم یافت که همه پیشرفت ها و تکامل، از زمانی شروع شده که انسان توانست نوشته ها، دانستنی ها و اطلاعات خود را ثبت، ضبط و پیگیری نماید و از این طریق، علم و دانش و حتی مسائل اجتماعی را در دسترس علاقه مندان قرار دهد. باید توجه کرد هر قدر این « صنعت مادر» و به عقیده اینجانب مهم، اوج گیرد و پیشرفت نماید، به موازات آن، علم و فرهنگ و صنغت در جوامع بشری پیشرفت خواهد کرد. به عبارت دیگر می توان گفت که توسعه فرهنگی، رابطه مستقیم با صنعت چاپ دارد.

مطلب پیشنهادی

شماره ۹۷۳ روزنامه سراسری عجب شیر

شماره ۹۷۲ روزنامه سراسری عجب شیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

http://www.20script.ir