بایگانی برچسب: تبریز مادر رسانه ها

تبریز مادر رسانه ها

جعفر شکوریان

ابداع صنعت چاپ، سرآغاز تحولی دورانساز در زندگی بشر بوده و تغییرات و جابه جایی هایی چند را در زندگی اجتماعی جوامع مختلف پدیدآورده است .بی شک یکی از پایه های مدرن شدن جوامع اروپایی و تحرک اجتماعی، سوادآموزی طبقات فرودست جامعه بود که به برکت صنعت چاپ، راه آن گشوده شد. فعالیت های اطلاع رسانی و ثبت تجربه ها و اسناد، همه از دستاوردهای صنعت چاپ بهره مند شدند.

توضیحات بیشتر »
http://www.20script.ir